W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnej Rady Dzielnicy, zapraszamy mieszkańców na spotkanie o roli Rad Dzielnic w naszej rzeczywistości oraz podsumowujące obecną kadencję Rady Dzielnicy Siedlce. Przedstawione zostaną również informacje na temat zbliżających się wyborów. Zachęcamy również mieszkańców do skorzystania ze swojego biernego i czynnego prawa wyborczego.