Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu Ks. Proboszcza Andrzeja Sciesinskiego proboszcza parafii św. Franciszka. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek otwarty, życzliwy, o dużej wrażliwości społecznej, przyjaciel lokalnego samorządu. Pamiętamy w szczególności działanie na rzecz powołania rady, namawianie do uczestnictwa w wyborach i poparcie dla idei budżetu obywatelskiego. Przekazujemy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Ks. Proboszcza. Niech spoczywa w spokoju.

Rada i Radni Dzielnicy Gdańsk Siedlce

 

Źródło foto Parafia św. Franciszka z Asyżu