Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników, które są ich indywidualnymi opiniami. Komentarze obelżywe, wulgarne oraz obraźliwe, będą usuwane.

Jeśli życzą sobie Państwo odpowiedzi na jakikolwiek komentarz drogą elektroniczną, wymagane jest podanie istniejącego adresu e-mail.

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzis560
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterW tygodniu3234
mod_vvisit_counterW miesiacu9903

Twoje IP: 44.221.73.157
 , 
Copywrite
© Siedlce 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
MAG
Po Gdańsku poruszam się głównie:
 

 

Zadania sfery pożytku publicznego na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2) działalność charytatywna
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
23) promocja i organizacja wolontariatu

 

Cele statutowe:

a/ integracja lokalnej społeczności,

b/ inspirowanie aktywnego udziału mieszkańców miasta Gdańska w życiu społecznym i politycznym.,

c/ działalność charytatywna,

d/ budowa i wyłanianie elit obywatelskich wśród ludzi zdobywających uznanie,

dzięki walorom moralnym i intelektualnym,

e/ promocja zdrowego stylu życia,

f/ promocja języków obcych,

g/ walka z bezrobociem,

h/ propagowanie równego traktowania obu płci,

i/ walka z patologią społeczną ( alkoholizm i narkomania),

j/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych w wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców,

k/ promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Promowanie sportu jako czynnika integracji społecznej. Promowanie sportu i jego wartości w edukacji formalnej i nieformalnej,

l) edukacja globalna,

ł) prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

tradycji.

 

Działalność:

Ze szczegółową listą imprez i akcji realizowanych przez Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” można się zapoznać czytając sprawozdania roczne z działalności stowarzyszenia.

Są to m.in.:

- imprezy kulturalne np. z okazji „Dnia Dziecka”

- imprezy Mikołajkowe dla dzieci typowanych przez pedagogów szkolnych z poczęstunkiem, zabawą i paczkami

- konkursy plastyczne i fotograficzne np.” Zabytki mojego miasta”, „ Blaski i cienie ulicy Jacka Malczewskiego”

- festyny dzielnicowe np. Dni Sąsiada , święto ul. Malczewskiego

- turnieje koszykówki z udziałem ok. 150 osób

- turnieje piłki nożnej z udziałem ok. 180 osób

- turnieje siatkówki

- nauka pływania dla 150 dzieci

- program „Pomóż sobie i swoim dzieciom” – rozwiązywanie problemów natury psychologicznej, prawnej i pomocy materialnej

- pomoc żywnościowa i rzeczowa ludziom potrzebującym, starszym i chorym

- kursy komputerowe dla seniorów

- budowa placów zabaw dla dzieci:

- w rejonie ul.Ciasnej i ul.Kartuskiej

- przy ul.Wieniawskiego

- przy ul.Jacka Soplicy

- przy ul.Cygańska Góra

 

 

Nagrody otrzymane przez stowarzyszenie:

- 07.12.2006 – wyróżnienie Bursztynowy Mieczyk

- Nagroda Wolontariatu „Niestrudzeni”

- 24.02.2009 – Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

- Przyjaciel Dzieci i Młodzieży 2008 r- nagroda Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta

- Zielone serce 2009 – nagroda Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Kandydaci do Rady Osiedla popierani przez Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”:

Gędzierski Marcin
Karczewska Lucyna
Kuśmider Karolina
Kuśmider Arkadiusz
Mendyka Zbigniew

Nosowicz Jarosław
Olszak Agnieszka
Walerych Barbara

Ostaszewski Sławomir

 

Siedlce na Facebooku
Pogoda w Gdańsku
You have entered an nonexistent WOEID. You must go to Yahoo Weather Channel and search your Location by name or zip code. At the end of the browser link you will find the WOEID code that you need to add to the admin section of the module.
You have entered an nonexistent WOEID. You must go to Yahoo Weather Channel and search your Location by name or zip code. At the end of the browser link you will find the WOEID code that you need to add to the admin section of the module.

SiedlceGdaPl to potomek lokalnego portalu  kolonia.gda.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Reklama